Ať jsou Vaše kroky 2020 vědomé, 

plné soucitu a lásky k sobě a celku. 

Cesta je cíl...mnoho zdaru na Vaší cestě...