Taneční dílny: 

2023 - po 7letech náš Léčebný TANEC skončil, rodí se nová forma setkávání se skrze MUZIKOTERAPII

CO JE LÉČEBNÝ TANEC???

Spontánní tanec dostává napovrch to, co je uvnitř nás neprojevené, je takovou tělesnou meditací. Ve spontánním pohybu těla se přirozeně osvobozuje naše mysl i srdce.

Během tanečních dílen nejprve sedíme a ladíme se na svůj hluboký dech a tlukot svého srdce. Za zvuku bubnu se noříme hlouběji do svého nitra.
Začínáme v jemnosti ke svému tělu, protahujeme se, rozdýcháváme, ladíme se na prostor uvnitř sebe, hudbu i společný prostor.

Každý tanečník plyne v jeho vlastním rytmu, nikoho do pohybu nenutíme.
Nikdo vás nehodnotí, každý tanec je osobitý a dokonalý.
Jakmile tohle ucítíte, krásně se uvolníte do svého vnitřního světa.

Pokud chceme léčit své srdce a pracovat s emocemi, potřebujeme jít velmi jemně k sobě i ve svém pohybu.

Během spontánního tance pracujeme s propojením se s pěti elementy

(Země, Voda, Oheň, Vzduch a Éter) v našem těle.

Napojujeme se na své kořeny, skrze chodidla se spojíme se Zemí, uzemníme svá těla. Skrze Vodu se ladíme na své emoce, plyneme s nimi, dovolujeme si projevit cokoliv, co potřebuje naše tělesné vyjádření. Skrze Oheň podpoříme v těle svou kreativitu, sexualitu a vášeň. Vzduch nás zavede do hlubin našich srdcí, uvolní, co je bolavé a profouká nové cesty.

V Éteru nás doprovází intuice k vyšší vůli, můžeme zahlédnout obrazy našeho poslání na Zemi.

V závěrečné meditaci integrujeme veškerý pohyb v celek jako vlastní cestu duše v přítomnosti.

Díky vědomému pohybu se totiž vždy spojíme se svými ztracenými částmi duše, můžeme je znovu probudit a oživit.

Práce s přirozeným pohybem je velmi rozmanitá a dobrodružná.

Osobně je pro mne tanec velkou vášní, když se v tanečním prostoru rozezní naše vibrace zvuků těla, hlasu nás žen, smíchu, pláče...jsou to velmi silné energie, které vychází z hlubin našich těl. Pokaždé se objeví nějaká forma osobního léčení pro každou z nás, je vždy přítomno toto mystérium života a růstu....

Ra-duše