Výuka matematiky - druhý stupeň ZŠ a SŠ

Lektor: Pavel Kudrna - 776 186 052, pkudrna21@gmail.com


Cíle výuky

Upevnění a prohloubení znalostí získaných z řádné školní výuky na druhém stupni základní školy a střední školy.


Příprava na zkoušky:

 • přijímací na střední školy

 • maturitní a závěrečné

 • opravné (reparát), rozdílové a další ...

Způsob výuku

Individuální

Výuka: učitel <--> žák

Výhody:

 • Hloubkové probrání a procvičení znalostí a dovedností dle individuálních potřeb žáka

Skupinová

Výuka: učitel <--> skupina žáků 

Skupina je vytvořena dle věku nebo obsahu výuky a její velikost je standardně v počtu od tří do sedmi žáků. 

Výhody:

 • Žáci mohou mezi sebou vzájemně konzultovat a kontrolovat způsoby řešení probírané látky
 • Při vzájemné komunikaci si žáci upevňují své znalosti a dovednosti

Kombinovaná

Žák se účastní skupinové i individuální výuky, kdy znalosti probrané na skupině procvičí s učitelem při individuální výuce.

Face to face = z očí do očí (osobní schůzka)

Je vhodné pro:

 • žáky, kteří lépe přijímají informace pro osobním kontaktu
 • výuku dovedností kdy je procvičována práce například s rýsovacími potřebami

Online

Je vhodné pro:

 • žáky, kteří zvládají práci a komunikaci v online světě
 • prohlubování online dovedností
 • žáky se vzdálenějším dojezdem

Kombinovaná

Výuku "Online" a "Face to face" je vhodné kombinovat dle sociálních a technických dovedností, probírané látky a časových možností žáka.

Pomůcky a zázemí

Výukové materiály

Školní učebnice a sešity s probíranou výukovou látkou a psací potřeby. Pro zefektivnění výuky a její přípravy je vhodné dodat informace o probírané látce předem - např. naskenovat a poslat emailem.

Online výuka

Standardně používám nástroje v Google prostředí (Gmail, Disk, Jamboard - interaktivní tabule, Učebna ) a je tedy potřeba mít u Google vytvořený účet.

Při výkladu využívám grafický tablet a zápis na interaktivní tabuli (Jamboard) je obdobný jako na tabuli ve škole.

Naladění žáka

Motivovaný a zaměřený žák lépe pojímá a vstřebává nové znalosti a dovednosti :)  


Místo výuky

Online výuka

V pohodlí a bezpečí domova :)

Face to face výuka

Doma u žáka: Dle dohody

Poděbrady:

VZDĚLÁVACÍ ATELIÉR EMA, Lidická 12, https://www.emapodebrady.cz/

ZŠ a SŠ Jedna Radost, Na Hrázi 742/64, https://www.skolajednaradost.cz

Sadská, Nymburkmísto je v jednání

Termíny a délka výuky

Délka jedné výukové hodiny = 50 minut

Termíny pro školní rok 2022/23: Dle dohody v odpoledních hodinách pondělí až čtvrtek. 

Cena a platba

Cena výuky

 • Individuální výuka = 750 Kč
 • Skupinová výuka = 500 Kč
 • Online výuka = sleva 10 %
 • Předplacení deseti hodin = sleva 5 %

Platba je možná 

 • Osobně na začátku výuky 
 • Předem převodem na účet 670100-2215830449/6210 se jménem žáka ve zprávě pro příjemce