CESTA SPOLU

Dvou duším se srdce chvělo,
splynout spolu se jim chtělo,
jak v nebesích chór to znělo,
zázrak spojil je v jedno tělo...
(autorem: láska) 

V pohybu se rozpouští strnulé postoje, návyky a stereotypy. Když chceme do vztahu přinést změnu, je potřeba se pohnout a najít nový směr. 

Partnerství a rodina je živým organismem, neustále se vyvíjíme a pokud chceme růst spolu, je potřeba umět spolu mluvit, ponechat otevřené srdce, milovat a odpouštět, důvěřovat a tvořit společně nové vize. 

Pokud Váš vztah stojí ve slepé uličce, nemůžete najít společnou řeč a nedaří se Vám pohnout z místa, rádi Vás rozhýbeme:)

Jsme manželé přes 15let, pořád nás to spolu baví, žijeme své sny a vize, naše láska se stále prohlubuje a učíme se jeden od druhého. Prošly jsme skrze kupu výzev i krizí a také naplněných okamžiků. Máme spolu dvě milované děti, se kterými denně zažíváme radost a legraci.

Co nabízíme:

  • společný čas v pohybu, v krásné krajině Polabí, při které nahlédneme do hlubin Vašeho vztahu
  • provedeme Vás skrze nové vhledy do nitra partnerství
  • oslovíme Vaše jednotlivé potřeby ve vztahu
  • pojmenujeme vztahové, destruktivní programy, očekávání a iluze o vztahu či sobě
  • prosvětlíme vzájemnou partnerskou komunikaci a zmapujeme Váš komunikační odpad
  • skrze pojmenování stínů ve vztahu se vydáváme znovu do Světla společné lásky
  • nasměrujeme Vás na společné vize a cíle
  • skrze nahlédnutí do darů jednotlivce se rodí společná cesta růstu
  • při chůzi zažíváme potěšení, legraci, prostě přítomně jsme