CESTA SPOLU aneb DUCHOVNÍ PROCHÁZENÍ

Dvou duším se srdce chvělo,
splynout spolu se jim chtělo,
jak v nebesích chór to znělo,
zázrak spojil je v jedno tělo...
(autorem: láska) 

V pohybu se rozpouští strnulé postoje, návyky a stereotypy. Když chceme do vztahu přinést změnu, je potřeba se pohnout a najít nový směr. 

Partnerství a rodina je živým organismem, neustále se vyvíjíme a pokud chceme růst spolu, je potřeba umět spolu mluvit, ponechat otevřené srdce, milovat a odpouštět, důvěřovat a tvořit společně nové vize. 

Pokud Váš vztah stojí ve slepé uličce, nemůžete najít společnou řeč a nedaří se Vám pohnout z místa, rádi Vás rozhýbeme:)

Jsme manželé přes 15let, pořád nás to spolu baví, žijeme své sny a vize, naše láska se stále prohlubuje a učíme se jeden od druhého. Prošly jsme skrze kupu výzev i krizí a také naplněných okamžiků. Máme spolu dvě milované děti, se kterými denně zažíváme radost a legraci.

Co nabízíme:

  • společný čas v pohybu, v krásné krajině Polabí, při které nahlédneme do hlubin Vašeho vztahu
  • provedeme Vás skrze nové vhledy do nitra partnerství
  • oslovíme Vaše jednotlivé potřeby ve vztahu
  • pojmenujeme vztahové, destruktivní programy, očekávání a iluze o vztahu či sobě
  • prosvětlíme vzájemnou partnerskou komunikaci a zmapujeme Váš komunikační odpad
  • skrze pojmenování stínů ve vztahu se vydáváme znovu do Světla společné lásky
  • nasměrujeme Vás na společné vize a cíle
  • skrze nahlédnutí do darů jednotlivce se rodí společná cesta růstu
  • při chůzi zažíváme potěšení, legraci, prostě přítomně jsme

REFERENCE/ DUCHOVNÍ DO-PROVÁZENÍ:

Manželé 21let

Párové setkání v lese s Pavlem a Radkou mi otevřelo oči a pomohlo vidět věci jinak. Od tohoto setkání si více uvědomuji své "fuckanské programy" a vidím rychleji náš toxický, komunikační odpad s manželem. Doma nyní komunikujeme s větším pochopením a rozpoznáním, do naší komunikace jsme vsadili i formu. Komunikujeme více tělem a zkoušíme doporučené techniky, jak filtrovat své emoce spolu. Osobně se už nehroutím, neb vím, že je život krásnej a že i já jsem ucelenej člověk. Jste fajn a vědomí lidé , nápad s procházkou a neformálním povídáním v přírodě je bomba. Díky.

Manželé 10let

Jako nejpřínosnější vidím to, že na terapii byl přítomen muž i žena, dalo mi to pocit vyváženosti na obou stranách. Jsem vděčná, že setkání proběhlo venku a zčásti v pohybu, protože to je něco, co pro mě navozuje mnohem otevřenější atmosféru, prostor pro objevení nečekaného... vše je tak nějak přirozenější. Na setkání jsem si mnohé uvědomovala i ve chvílích, kdy jsem mlčela, protože už z položených otázek vyplývaly mnohé souvislosti. Ze setkání jsem si odnesla hlavně pojmenování některých situací, u nichž jsem to dosud sama nedovedla. Vše, co se za ty dvě hodiny odehrálo často "jen tak mimoděk" mezi námi dvěma (mnou a manželem) jsem vděčná. Byla jsem například překvapená z toho, jak mě vnímá, jelikož v běžném životě mi to moc nedává najevo. Bylo pro mě též cenné, že věci, o nichž jsem už mnohokrát mluvila, zazněly i v jiném kontextu. Cítila jsem se konečně vyslyšena a podporována. A hlavně jsme si po dlouhé době zase našli společný čas pro naše partnerství, což nás spojilo a namotivovalo i do dalších aktivit. 

Děkujeme za vše.