Cesta ke zdraví

01.06.2013

Nemoc je zpráva Duše, sdělení pro nás, co je potřeba v životě změnit, abychom byli opět zdraví a svobodní. 

Proč se věnuji osobnostnímu rozvoji???

Protože věřím, že jsme tady proto, abychom duchovně rostli... Každý z nás máme svůj jedinečný osobní příběh, který je nezaměnitelný.

Naše životní lekce jsou podobné, přesto odlišné podle toho, co každý potřebujeme pochopit. 

V poradenském procesu doprovázím klienta na jeho pouti k duševnímu, fyzickému a duchovnímu uzdravení a růstu.

Poskytuji:

  • Individuální psychoterapii - poradenství osobnostního a profesního rozvoje
  • Léčebné ženské skupiny - seberozvojové workshopy pro ženy
  • Meditace a Spontánní tanec
  • Detoxikace organismu a prevence chronických onemocnění

Mou srdeční záležitostí je práce se skupinami žen, léčení těla i Ducha skrze Spontánní tanec/pohyb a zastavení se v meditacích.

Naprosto vnímám, jak obrovský léčivý potenciál je v kolektivní síle ženského kruhu, a jaký vliv to má v každodenním životě nás všech pro zdravý vývoj našich dětí, mužů, rodin, lidstva a planety Země.

Terapeutické a léčebné metody, které používám: LT & EA - Logoterapie a Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede člověka k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Absolvovala jsem 5-ti letý psychoterapeutický výcvik LT & EA, který mi byl velkým přínosem pro mou privátní praxi.

Arteterapie - jako hlavní prostředek k poznávání a ovlivňování lidské psychiky zde pomáhá výtvarný projev jedince, který redukuje psychické či psychosomatické obtíže a konflikty v mezilidských vztazích. Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti a adaptivnější zacházení s emocemi.

Buněčné programování - každý člověk má v těle k dispozici samoléčebný systém, díky němuž může být zdravý nebo si vyléčit jakékoliv onemocnění. Systém léčebných kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji (buněčném stresu), nikoli pouhých symptomů. Pokud tuto metodu člověk poctivě praktikuje, zbavuje se v těle dlouhodobého stresu, který stojí za vznikem různých fyzických i duševních nemocí a životních problémů. Věřím, že postupem času se lidstvo posune k energetické léčbě jako k vlastnímu zdroji trvale přinášejícímu zdraví, neboť klasická medicína není schopna celistvě léčit příčinu onemocnění, ale pouze jeho důsledky.

A další používané metody: muzikoterapie, spontánní pohyb a doteky - práce s tělem, energetické léčení, zdravá strava a přírodní doplňky stravy.