Dotýkání se

03.10.2017

Jako lidé jsme pozapomněli, jakou sílu má dotýkání se svého těla, těla druhého, prosté objímání......

Nejen v tanci, ve společných kruzích vytváříme prostor, aby se tyto lidské doteky mohly dít, čím dál častěji:)

Mezi námi ženami pak vnímám v kruhu časté "návraty domů", k sobě samé jako plody odvahy v těle, probouzejícího se čistou pozorností v tanci či meditaci.

Ve spontánním pohybu těla jsme moudře vedeny vnitřní energií, vědomě uvolňujeme přetlaky v těle, dotýkáme se pocitu celistvosti, probouzíme centra své síly, své schopnosti a objevujeme vlastní přesahy. Naše těla nekončí hranicemi fyzického povrchu a v tanci se přirozeně dostáváme za hranice prostoru, hmoty a času.

Dovolujme si každodenně plné probuzení ženského principu, intuice, jemnosti, síly a především bezpodmínečné lásky k sobě i druhým.

Jak se ve svém těle tedy probouzet?

Cest je mnoho....třeba skrze vědomý pohyb, chůzi, yogu, tanec, dech a dotyk, milování se, je potřeba se začít rozpomínat na tu svou jedinečnou cestu domů.....

Věnujte každý den svému tělu chvíli času, dotýkejte se ho, ptejte se, co od Vás potřebuje, zahrnujte jej péčí a vědomě se rozmazlujte:)
Ve svém těle, v bezpečném kruhu, je více těch, kdo se rozpomínají a díky kolektivní síle, se dějí frekvenční proměny v našich tělech. Tohle vnímám, sleduji každý týden při Léčebném tanci. 
Znát je to pak u žen na očích, v obličeji, držení a řeči těla. Podstatné je, dovolit si to zkusit. Otevřít se pohledu, který je více energetický, nežli fyzický. Když je člověk "ve svých energiích", pak má tělo prostupnější, vědoměji dýchá, snadněji se dotýká, otevírá hloubkám i blízkosti druhého.

Muži mají centrum bezpodmínečné lásky v srdci, ženy v lůně.
V obou případech je zapotřebí uvolnit přemíru energie z hlavy.
Nestane se tak mluvením, vysvětlováním, ani četbou nebo sledováním filmů.
Uvolnění je třeba prožít fyzicky.

Mít za sebou autentický prožitek síly v srdci, lůně, a také vnímat sílu spojení se Zemí, tam je základ.
S uzemněným tělem, plným energie (vášně) a plynutí, nám samo tělo řekne a ukáže, že to primární, božské, je uvnitř nás samých:)

A tady je počátek zrodu bezpodmínečné lásky.
Ve zrozující se nové realitě se rozpoznaná, svobodná ženská energie dotýká mužských srdcí, které dovolují transformovat bolest a nespokojenost (z práce, se stavem svého dosavadního života apod.). Kdekdo v nové (změněné) realitě tuší nebo šestým smyslem ví, že když přijme to, co ho děsí, zraňuje, ohrožuje, tak skrze objetí nepřijatelného, se v těle rozprostře síla. 

Změna nastává a obrazy se mění, když necháte stéct energii tělem dolů.
Což se však nedá učinit mentálně, ani vizuálně. Hodně pomáhá, když k srdci a spodním centrům vedeme vědomou pozornost.

A nesmírně pomáhá "zážeh". Někomu přijde přes tanec, jinému díváním se do očí, skrze dávnou praxi (taoistickou, tantrickou, atd)... každý jsme unikátní bytostí, možností je hodně.

Jakmile přesměrujeme energii, zjistíme, že galerie v hlavě byla plná kolikrát falešných výjevů.
Některé nebyly pravdivé, jiné byly neúplné (chyběla jim část spojená s bezpodmínečnou láskou, pochopením pro necitlivé činy a konání druhých, vždy plynoucí z vlastního velkého zranění).

Obrazy a návody, jak situace vnímat, tvořilo ego vysílající do těla impulzy, které měly za úkol neúplné nebo nepravdivé obrazy zachovávat, znovu a opět vytahovat do popředí, poukazovat na jejich důležitost.

Kdo se však projde po galerii obrazů v srdci (muži) a ženském lůně (ženy), tak se jim z té nádhery nebude chtít. To je klíč k transformaci.
Děje se uvnitř (jen a pouze uvnitř). Objevením posvátných prostorů, kde jedna zpráva vedle druhé (obraz) ukazuje, jaká je skutečná podstata Vesmíru a života.
Čím častěji budeme vstupovat za plného vědomí do těchto prostor, galerií, pak oslabíte ego natolik, až zjistíte, že ho k životu nepotřebujeme.

Zpátky k bezpodmínečné lásce.
To, že se vám rozlila v těle poznáte tak, že se přestanete za cokoliv vinit.
Už Vám nebude nic líto..... Dostaví se pochopení, že jsme si celý osobní příběh, který prožíváme, sami zvolili, vytvořili, a tak se nikdy a nikde nemohla přihodit chyba.

Bezpodmínečná láska vás dovede za programy a bariéry druhého člověka. Uvnitř něj načtete stejnou substanci, kterou nosíte v sobě.
Od té chvíle budete schopni pohladit "nedokonalosti" všech a hlavně SVOJE:)

Když se tak stane v páru, pak vzájemných pohlazení přibude geometrickou řadou.
Bezpodmínečná láska vám otevře dveře ke svobodné volbě a do reality vyšší frekvence, protože ta je přítomná vždy, když lásku cítíme. V té chvíli nás to okamžitě přelaďuje ze 3D do 5D. Sdílejme společně malé i větší transformace, které prožíváme tělem!!!

Takový stav vyšší frekvence je náramný, úžasný... těší vás být tady, prožívat tělem vášeň, radost, klid, mít pocit vděčnosti za každý jeden den, za tolik možností, které nová realita nabízí. A těch zázraků, vědomých spojení, celkové jednoduchosti života, těch máme nekonečno! !!

Pokud si dovolíte udělat krok, vedoucí za Vaši komfortní zónu, zažijete proměnu bolestí a lítostí za vášeň a klid. Naše tělo je obrazem našeho vnitřního vztahu k sobě. Buď hodně váží, je těžké a raději stojí, kde je. Nebo jej vnímáme s lehkostí, jsme fluidní, pak vibruje a je multidimenzionální.

Je naší volbou, kterou dimenzi přes něj do tohoto prostoru budeme promítat.

díky Gabi D. za inspiraci článkem

Volme bezpodmínečnou lásku, tančeme, dotýkejme se a tvořme si ráj na Zemi i ve vztazích:)

RA