Muž a žena

14.08.2017

Můj muž mi včera vyprávěl u krbu v našem domě indiánský příběh. Za těch 15let co spolu žijeme mne stále mile překvapuje 😊

V příběhu se vypráví o indiánské rodině, o muži a ženě a jejich touhách. Žena je naplněná jejich vzájemnou láskou, blízkostí svého muže. Muže volá jeho touha, a tak se jako každý den vydává na lov. Zahlédne orla a stopuje jej a nevrátí se již domů. Když se setkají jejich duše po smrti těla, ptá se ho jeho žena: "Proč jsi nás tenkrát opustil? Měl jsi se s námi špatně?..." a muž jí odpoví: Ne, ne, já Vás nade vše miloval, jen jsem slyšel volání a šel, stopoval jsem orla a on letěl a letěl a letěl.....".

Orel v příběhu pro mne symbolizuje touhu muže následovat své poslání. Když žena miluje plně, důvěřuje svému muži, jeho krokům. Podporuje jeho vize, touhy a poslání.

Žena, která miluje sama sebe, věří mužově lásce a rozvíjí své dary. Jde sebejistě po cestě poznání, sytí sebe i své děti bezpodmínečnou láskou. V jejich vztahu panuje otevřenost, pravdivost a zranitelnost. Mohou společně prožívat své vzlety i pády, zůstávají si nablízku, ať prožívají cokoliv. Mohou se spolu smát i plakat, jejich prožívání je autentické, oboustranně přijímané.

Oba si uvědomují, že hluboký vztah je cestou růstů i pádů, jsou si darem shůry a ví, že délku společné cesty jim daroval Stvořitel. Prožívají za tento dar vzájemnou vděčnost. Oni jsou tvůrci kvality vztahu, stejně jako jsou zodpovědní za tvorbu vlastního života.

Muž a žena jsou dokonale stvořeni jeden pro druhého. Pokud cítí oba tuhle vlastní celistvost, pak nejsou na sobě závislí, ale svobodně sdílejí život. Vytvářejí spolu zázemí dětem, aby i ony cítily vlastní celistvost, kterou budou sdílet se světem, partnerem či přáteli.

Abychom mohli zažívat milující vztahy, potřebujeme znát dobře sami sebe. Nechytat se do iluzí o romantické lásce bez problémů. 
Hluboký vztah je pěkná dřina, rosteme, pokud žijeme před sebou pravdivě. Milujeme se hlouběji, protože známe své kvality i nedostatky. Podporujeme druhého k růstu, protože v něj věříme, ať se děje cokoliv, vytrváváme v čisté lásce bez podmínek.

Láska je cesta, je plná křižovatek i slepých uliček. 
Ale protože nejsme jen hmotou, máme na milování celou věčnost 😊

pro Ženy,s.r.o. INTERNETOVÝ PORTÁL