Partnerství

05.06.2017

Člověk má mnoho iluzí o lásce a vztazích. Osvobodit se od nánosů vlastních programů trvá nám lidem skoro celý život.....naše božství je úžasné, ale lidství nám vrací pokoru.

I na mé cestě v manželském vztahu zažívám stále dobro-družství. .....
Už dávno nenárokuji, aby můj muž byl jiný, je úplný právě takový, jaký je, stejně jako já. Už dlouho nečekám na jeho projevy lásky, cítím se celistvě sama sebou a jeho doteky citů přicházejí pouze jako bonus k mé sebelásce.
Jsme oba úplní a naše vnitřní setkávání jsou gejzírem blaha ze života, který nám proudí v těle. 
Rosteme spolu a podporujeme se ve svých tužbách a snech.
Máme také i své špatné dny, těmi spolu pak procházíme v tichosti a pochopení. Občas padáme, ztrácíme směr a v ten moment ten druhý dodá odvahu a víru. Ubližujeme si, někdy si nerozumíme, a přesto si stále odpouštíme a přijímáme své nedokonalosti.
Jsme pravdiví v tom, co kdo chce a respektujeme svou odlišnost.
Přesto víme, že jsme z jednoho Zdroje a k tomu se každý sám nebo společně vracíme každodenně.Uctíváme náš společný život, děkujeme si navzájem a často vyjadřujeme slovy i dotykem, co pro nás ten druhý znamená.
Máme každý svůj vlastní život, své vize a cíle a přesto je naše cesta společná.
Naše děti jsou s námi jen dočasně, necháváme je, aby byli plně sami sebou.
Dopřáváme si každý čas samoty a taky se společně hodně nasmějeme.
S každým pádem se v nás rodí nový paprsek Boží bezpodmínečné lásky. 
Necháváme se Bohem vést tam, kde nás chce mít.....
Přejeme i Vám přátelé, cestu plnou odevzdávání se do Boží i lidské náruče.....


pro Ženy,s.r.o. INTERNETOVÝ PORTÁL