Logoterapie

Individuální psychoterapie:

Ve své privátní praxi čerpám nejen z oboru psychoterapie, ale i ze sebezkušenosti v Psychoterapeutickém výcviku v logoterapii a existenciální analýze.

Tento výcvik mi poskytl 5.leté psychoterapeutické vzdělání v existenciální analýze a logoterapii, je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví a splňuje kritéria Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.

Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj.

Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede člověka k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Takto pojatá psychoterapeutická metoda není omezena jen na vnější požadavky smyslu, ale i na vnitřní prožívání subjektu. Snaží se mobilizovat všechny podmínky k plné osobní existenci. Základní metodou je fenomenologická analýza převážně verbálně vyvolaných procesů.

SLEA EA & LT

Při setkání s člověkem/klientem se dívám na jeho jedinečný osobní příběh s velkým respektem pro jeho vlastní prožívání a konání. Doprovázím jej na jeho pouti k duševnímu, fyzickému a duchovnímu uzdravení a růstu.

Propojuji své profesní psychoterapeutické zkušenosti s duchovními zákonitostmi a osobními vhledy.