Ra-duše

Radka Kudrnová: průvodkyně, terapeutka, lektorka, tanečnice, matka, bylinkářka, malířka, prostě tvořivá ŽENA ...

                    

Proč se věnuji osobnostnímu rozvoji???

Protože věřím, že jsme tady proto, abychom duchovně rostli... Každý z nás máme svůj jedinečný osobní příběh, který je nezaměnitelný.

Naše životní lekce jsou podobné, přesto odlišné podle toho, co každý potřebujeme pochopit. V poradenském procesu doprovázím klienta na jeho pouti k duševnímu, fyzickému a duchovnímu uzdravení a růstu.

Poskytuji:

  • Individuální psychoterapii - poradenství osobnostního a profesního rozvoje
  • Léčebné ženské skupiny - seberozvojové workshopy pro ženy
  • Meditace a Spontánní tanec
  • Detoxikace organismu a prevence chronických onemocnění

Mou srdeční záležitostí je práce se skupinami žen, léčení těla i Ducha skrze Spontánní tanec/pohyb a zastavení se v meditacích. 

Naprosto vnímám, jak obrovský léčivý potenciál je v kolektivní síle ženského kruhu, a jaký vliv to má v každodenním životě nás všech pro zdravý vývoj našich dětí, mužů, rodin, lidstva a planety Země.

Terapeutické a léčebné metody, které používám: LT & EA - Logoterapie a Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede člověka k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Absolvovala jsem 5-ti letý psychoterapeutický výcvik LT & EA, který mi byl velkým přínosem pro mou privátní praxi.

Arteterapie - jako hlavní prostředek k poznávání a ovlivňování lidské psychiky zde pomáhá výtvarný projev jedince, který redukuje psychické či psychosomatické obtíže a konflikty v mezilidských vztazích. Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti a adaptivnější zacházení s emocemi.

Buněčné programování - každý člověk má v těle k dispozici samoléčebný systém, díky němuž může být zdravý nebo si vyléčit jakékoliv onemocnění. Systém léčebných kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji (buněčném stresu), nikoli pouhých symptomů. Pokud tuto metodu člověk poctivě praktikuje, zbavuje se v těle dlouhodobého stresu, který stojí za vznikem různých fyzických i duševních nemocí a životních problémů. Věřím, že postupem času se lidstvo posune k energetické léčbě jako k vlastnímu zdroji trvale přinášejícímu zdraví, neboť klasická medicína není schopna celistvě léčit příčinu onemocnění, ale pouze jeho důsledky.

A další používané metody: Muzikoterapie, Arteterapie, Spontánní pohyb - práce s tělem, práce s traumaty, Sebéléčení, Léčba zdravou stravou a přírodní doplňky stravy.


Moje pouť:

Narodila jsem se 3. března , v roce Draka, před 48lety.

Jako dítě jsem nejraději byla v přírodě, hlavně pod širým nebem a v pohybu. Milovala jsem vymýšlet hry pro ostatní děti nebo členy rodiny. Zkrátka, byla jsem takový družný typ, a čím více nebe-z-pečí, tím více dobrodružství jsem zažívala. Běžně jsem domů nosila různá ztracená zvířata, která vždy nutně potřebovala péči a pro tohle vše jsem milovala právě Šumavu.Zde stojí náš sta-letý mlýn, kde bylo o dobro-družství hojně postaráno! Na tomto místě jsou dodnes mé kořeny, životy předků,i mé srdce zde stále s vděčností bije.

Jako školou povinná jsem si utíkala do své vnitřní krajiny, fantazie i vztahů s vrstevníky. Nerozuměla jsem systému učení, porovnávání se a soutěžení, toužila jsem po spolupráci, svobodě myšlení a učení hrou. Tuhle dětskou touhu mi nahrazovala příroda, kde jsem cítila bezpečný prostor pro všechno své prožívání, zkoumání a hraní. Žili jsme blízko lesa, kam jsem často chodívala snít...

Ve fyzické rodině jsem byla nucena se dívat více realisticky na život a následovat cestu, kterou určovala především maminka. Náš táta byl často pracovně pryč, ale můj vnitřní svět s ním velice rezonoval. Milovala jsem časy, kdy jsme celá rodina tvořili rukama náš mlýn, dvůr plný zvěře, byly zde pole a lesy plné svobody k pohybu. Časy s moji starší sestrou a dětmi z chalup byly nekonečné:) zde jsem prožívala rodinné propojení i píseň své duše.

Když mi bylo 14let, můj otec se rozhodl pro odchod z hmotného světa, tragicky zemřel. Bylo to nečekané a velmi bolestné pro nás tři, pozůstalé ženy. Byl mladý a plný plánů...Hledala jsem novou mužskou náruč, bolavá, nedospělá a plná otázek po smyslu života a smrti.

Má první láska byla vášnivá, hluboká a důvěra, že je na celý život byla mladistvě pevná. Trvala 3,5 roku a Bůh měl plán i tohoto muže z mého života nechat bez varování zmizet. Přítel zemřel po autonehodě, byla jsem u toho, děsivé chvíle plné bezmoci a prázdnoty....Zůstala jsem s vícero otázkami v sobě a odletěla do ciziny hledat odpovědi, bylo mi 20let, smrt mi vzala lásku ze srdce. Přestala jsem věřit, že je bezpečné milovat, skryla jsem v sobě strach ze ztráty a žila dál, jen se zamrzlým srdcem.

Když jsem se vrátila do ČR, začala jsem pracovat v byznysu, co chybělo uvnitř jsem sytila zvenčí. Chtěla jsem bezpečí a lásku, šálila jsem sama sebe, že úspěch mne naplní. Práce mne také kryla před touhou opět dát všanc své srdce mužům. V mém těle však zůstaly neodžitá traumata, která jsem skryla hluboko v mých kostech, abych přežila svou bolest.Od dětství jsem věděla, že existuje Bůh, i když má víra byla skrytá pro druhé. Až přišlo ono mystické setkání s Ježíšem na Golgotě, v roce 2000 jsem se znovuzrodila. Bůh v mnoha podobách mne často navštěvoval i v mém útulném bytě na Žižkově, kde jsem po návratu do Čech žila. 

Už odmala, mé transformační chvíle přicházely vždy v noci, nejspíš proto, že i mé fyzické zrození na svět je pár minut před půlnocí V meditacích jsem často cestovala mimo tělo, věděla jsem už dlouho, že hmota je dočasná, život duše však věčný. V duchovních časech se mi zjevila potřeba sebeuzdravení. Strach, že nemám život ani smrt pod kontrolou byl v těle zakódovaný snad stovkami způsobů už od puberty. A právě zde začala má cesta k uzdravení mé duše a návratu domů...Úzkost mne volala k hledání mé podstaty, mého poslání, k objevení mých darů.

Dala jsem výpověď v práci a šla studovat psychoterapii. Tento obor zkoumalo mé srdce už od dětství skrze knihy, přednášky i různé duchovní praktiky. Paralelně jsem tehdy vstoupila do PST výcviku a potkala v ten čas svého manžela. Odkrývala jsem v sebezkušenosti své boly, strachy a iluze o sobě i životě. Odžívala jsem poctivě, co tehdy v traumatech zamrzlo....

A během procesu změny mé profese, přišla ke 30tinám i změna mého stavu. Svatba a narození naší vytoužené dcerky. Opustili jsme centrum Prahy a ocitly se na venkově, blízko lesů a voňavé zemi. Cítila jsem, jak mé srdce opět ožívá a je připravené znovu plně milovat život, sebe i druhé. První děťátko mi bylo a je duchovním učitelem v bezpodmínečné lásce. Vracela jsem se díky mateřství v pocitech do svého dětství a pravdivě čelila svým radostem i bolestem, kde jsem sebe, život i svůj příběh ještě nepřijala a potlačila. Má dcera mi dodnes pomáhá rozpomenout se, jaká ryzí podstata a dary ve mne dřímají.

Před porodem našeho syna se jako noční můra dostavily další a hlubší ataky skrytých traumat. Prožívala jsem vnitřní pokoření se, že i toto je má cesta k růstu duše a že délka cesty k uzdravení každého z nás má svůj specifický čas. Já mohu tuto lekci pouze s pokorou přijmout a pochopit.

Trvalo pár let, než mé tělo doprožilo hluboké smutky, strachy a bezmoc nejen ze ztrát. Poznala jsem, že v každé další lekci života mám volbu, jak se k ní postavím a s Boží pomocí vždy projdu SKRZ. Skryté trauma v těle spustilo už tehdy autoimunitní onemocnění RS - roztroušené sklerózy. Tušila jsem před narozením syna, že v mém těle dřímá somatické onemocnění a musela tak přizpůsobit svůj život celkem drsným projevům po celých 14let. Ke konkrétní diagnóze jsem dozrála až na sklonku roku 2023.

Díky vlastní sebepéči posledních 15let se i dnes cítím velmi zdravá, neléčím se klasickou medicínou, ale alternativně nacházím cesty a nejvíce důvěřuji svému tělu i vědomí, že zná cestu zpět k úplnému uzdravení.. Měním dál a nově své návyky, životní styl a učím se díky této situaci žít bez kompromisů, jsem si absolutní prioritou a mé hranice jsou jasně dané. 

Hlídám si zdravou STRAVU, POHYB, míru STRESU a své MYŠLENKY koriguji já, Tvořím zralé vztahy a jsem k sobě milující a soucitná. Přijímám svůj příběh bez hodnocení a děkuji nemoci, že mě přišla naučit mnohé:))

Díky mé cestě sebepoznání mohu dál odhalovat závoje iluzí, dnes už znám dobře samu sebe, své bolesti i prohry, své radosti i vítězství. Můj Duch mne nenechá sejít z cesty lásky, opravdovosti a milosti. Cesta skrze vlastní bolest mne učinila opět zranitelnou, milující a přijímající ženou. 

Díky svým zkušenostem mohu doprovázet druhé jejich údolím stínů a strachů a být s jejich uzdravením trpělivá. Vím, že za každým stínem čeká Světlo, zrození čistého vědomí a návrat ke Zdroji.

Cítím se celistvá a baví mne tvořit si každý nový den. Stále se učím a ráda zapomínám, co už vím, mnoho věcí přesahuje mé chápání:) Život mne dál překvapuje v jeho barvách a já miluji 

Život nám přináší mnoho možností a cest a my volíme, co ve světě vytvoříme skrze sebe....

Přeji nám všem putování plné laskavosti, pravdivosti a vděku za život se vším co přináší i bere.

Ra-duše