SEBEPŘIJETÍ 

07.05.2017

Pokud chceme milovat sebe samotné, je potřeba se prvně poznat až do morku svých kostí. 

Podívat se na vše, co nejsem já, dovolit rozpadu své falešné identity, starých struktur a omezení mysli. Mít ochotu vstoupit do svých bolestí a strachů, přiznat si, kde všude jsem samu sebe opustila.

Tohle rozpadání iluzí je bolestivé...ocitáme se nazí ve světě, jako tehdy poprvé. Ukazují se naše staré jizvy, strachy a pochybnosti, ale rodí se znovu naše čistá podstata.

Na cestě k sebelásce je potřeba uvidět, co vše jsme samy sobě dlužné. A tyto dluhy sobě začít pomalu splácet a nové již nečinit.

Pokud se dobře znám, pak celým tělem cítím, co je pro mne dobré. Čemu je potřeba říci NE a naopak kdy se otevřít novému ANO.

Potřebujeme být autentické v každém okamžiku, ať je před námi kdokoliv. A mnohdy ukážeme své různé podoby, a přesto se můžeme přijímat a milovat...

Cesta k sebelásce není jednoduchá, ale přinese ty nejsladší plody nejen nám. Je to jediná cesta, jak žít zralé vztahy, žít plně a milovat bezpodmínečně.

Můžeme se pak po celý život hýčkat, pečovat o sebe a své potřeby, žít svá potěšení a cítit se celistvé bez cizího přičinění.

Naše srdce i tělo bude plné nekonečné lásky a soucitu ke všemu živému.

Skrze přijetí a integraci všeho vytěsněného v nás, náš pocit oddělenosti od Stvořitele slábne a my můžeme opět splynout v Jedno.....

Napij se nektaru svého Srdce před tím, než se rozpadneš na kusy...a pak dovol Stvořiteli, aby tě znovu poskládal tak, jak kdysi učinil vrať se ke svému VĚDOMÍ.


Ra-duše pro Ženy,s.r.o. INTERNETOVÝ PORTÁL