Žena roste skrze POTĚŠENÍ

07.05.2017

Milé ženy,

Každá zažíváme každodenně situace, kdy se rozhodujeme, čemu dáme svou prioritu, svůj čas. 
Pokud jsme řízené pouze potřebami okolo sebe, stává se náš život těžký a přichází mnoho utrpení. Volíme si tak vědomě či nevědomě růst skrze utrpení a život nám jej zprostředkovává dle libosti...

Pokud jsme ukotvené ve svém středu, skze naše vědomí dostáváme vždy jasný signál, jaká volba je pro nás právě teď výživná. Zde již mnoho z nás stojí, ve svém středu, ve své síle a pravdivé podstatě.

Rozhodly jste se, že rostete skrze potěšení? Když těšíme sebe ve všech maličkostech života, naše tělo a život je přetékající nádobou lásky.

Druzí se k nám přidávají a naše životy jsou společnou oslavou. Zůstáváme plně bdělí ve svých myšlenkách a následujeme jen ty, které nás budují a podporují. Vztahujeme se k životu skrze náš solar a naše volby jsou v souladu s vnitřní pravdou. Jsme tvůrci svého příběhu a neseme plnou zodpovědnost za každou volbu dne.

Z našeho srdce pryští nekonečná vděčnost za dar života, který je posvátnou oslavou na Zemi.

Taky cítíte tu májovou vůni uvnitř i okolo sebe?

Oslavujme DAR života v každé buňce svého těla a dovolme si růst skrze potěšení)

Ra-duse pro Ženy,s.r.o. INTERNETOVÝ PORTÁL